Visi & Misi

VISI:

Menjadi Lembaga Riset dan Kajian Baitul Maqdis Rujukan.

MISI:

1.Menjadikan Al-Aqsha dan Palestina sebagai isu sentral kajian.
2.Menganalisa berbagai sikap dan informasi yang berkaitan dengan Al-Aqsha dan Palestina.
3.Menyajikan hasil riset denganl ugas dan dapat dipertanggungjawabkan.
4.Menginformasikan perkembangan mutakhir Al Aqsha dan Palestina secara berkala.